October 12, 2006

ജാക്കി ചാന്‍ മലയാളത്തില്‍

ജാക്കി ചാന്‍ മലയാളത്തില്‍

ജാക്കി ചാന്‍ മലയാളത്തില്‍ സാംസാരിക്കുന്നു....

കേരളം


kerala, originally uploaded by JimReeves.

ഈ എണ്ണൂറ് പേജുള്ള് പുതിയ പുസ്തക ഉടന്‍ തന്നെ വില്പനക്ക് എത്തുന്നതാണ്. കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു പകര്‍പ്പ് കിട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വായിച്ചതിന്‍ ശേഷം അഭിപ്രായം എഴുതാം.

An eight hundred page book on Kerela is going to hit the stands soon. It covers everything and anything you want to know about Kerala. So next time you plan a trip to Kerala (India) make sure to pick a copy of this.